روانشناچی؟ Fighting

پست شده در ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ | توسط فرخنده ملکی‌فر

7

چطور با همسرم دعوا کنم؟

همه زوج های عالم با هم اختلاف دارند: یکی صرفه جوست، دیگری ولخرج. یکی تفریح های بیرون از خانه را دوست دارد، آن یکی عاشق ولو شدن جلوی تلویزیون با چایی و تخمه است. یکی دوست دارد زودتر پدر/مادر شود و آن یکی فکر می کند هنوز آمادگی ندارد.
زوج های خوشبخت آنهایی نیستند که هیچ وقت اختلاف نظر ندارند، بلکه آنهایی هستند که بلدند چطوری اختلاف نظرهایشان را حل و فصل کنند.

اختلاف نظرها را قایم نکنید

در موردشان حرف بزنید. با حرف نزدن و به روی هم نیاوردن قرار نیست چیزی تغییر کند. با حرف زدن است که همدیگر را درک می کنیم و خواسته های همدیگر را می شناسیم.

منصفانه دعوا کنید

لازم است بگوییم در یک دعوای منصفانه جیغ کشیدن، داد زدن، گاز گرفتن، استفاده از کارد آشپزخانه و کمربند، و …. خطا محسوب میشود؟ همین طور فحش دادن و مسخره کردن همسر و فک و فامیلش؟ همین طور پیش کشیدن همه ناراحتی ها و مشکلات از زمان اولین دیدار تا همین امروز صبح؟
عصبانیت تان را کنترل کنید، احترام را حفظ کنید و به موضوع اصلی مورد بحث بچسبید. حرف تان را صاف و پوست کنده و بدون نیش و کنایه بگویید.

گوش بدهید

اگر قرار باشد هرکسی فقط حرف خودش را بزند و راه خودش برود، اصلا چرا زحمت بکشیم و دعوا کنیم؟ اگر به دنبال این هستید که اختلاف نظرتان به نتیجه برسد، چاره ای ندارید جز اینکه حرفهای همدیگر را گوش بدهید.

سوت پایان را بزنید و دست بدهید

وقتی سوت پایان مسابقه را می زنند، معمولا حریف ها بلند می شوند و با هم دست می دهند و از همدیگر تشکر می کنند. وقتی دعوا تمام شد، با یک جمله یا حرکت محبت آمیز از حریف تشکر کنید.

ایول!
13

Tags: , , , ,


درباره نویسندهBack to Top ↑